Influencer’ları Kriz Yönetim Stratejisine Eklemenin 3 Yararı

07 / 02 / 2020

İletişim krizlerinin %90’ı markalar önceden plan yaptığı takdirde önlenebilir niteliktedir fakat bir krizin yeri ve zamanı ne olursa olsun krizin gidişatını etkileyen en büyük unsur markanın kriz iletişimini nasıl yönettiğidir.  Proaktif olmak ve nelerin gözden kaçtığını görmek için gerçek zamanlı bir taktiğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada Influencer’lar ile ortak çalışmalar yürütmek çok önemlidir.

 Influencer’ların kriz iletişim stratejisinde destek vereceği  üç nokta bulunmaktadır:  

Kriz Ortamında Markaya Olan Güveni Arttırmak 

 Hedef kitlenin bir kısmı her ne kadar marka savunucusu olsa da sadık marka kullanıcılarının bile kriz durumunda markadan kuşku duyabilir. Bu nedenle etkileyici bir pazarlama stratejisini kriz iletişiminde ilk planda tutmak gerekir.  Edelman’ın 2016 Güven Barometresi’ne göre insanların %78’i yakınlarının vermiş olduğu tavsiyeleri dinlemekte ve onlara güvenmektedir. Kriz durumlarında da tüketiciler markanın açıklamalarını dinlemek yerine yine güvendikleri, bildikleri kişilerin ne dediğini önemseyecek ve onlara inanacaktır.

 Hasarı Uzakta Tutmak 

 Influencer’lar negatif konuşmaları ve tutumları markadan uzak tutar. Tüketicileri hasardan uzak tutmak için markayı iyi temsil edecek, etki gücü yüksek bir Influencer ile çalışmak en önemli noktadır. Bu noktada nasıl bir iletişimin markaya yardımcı olacağı da hesaplanmalıdır. 

 Yeni bir Perspektif Kazandırmak 

 Influencer’lar markanın temsilcileri değil, partnerleridir. Kendilerine ait ilgileri, yaşam stilleri ve konuşma tarzları bulunmaktadır. Marka adına konuştuklarında markaya yeni ve güvenilir bir perspektif kazandırabilirler. Markanın Influencer’ları düşünce lideri olma konusunda cesaretlendirmeleri ve yaymak istedikleri mesajı onlara doğru aktarmaları hedefe ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.TOP